Warunki licencji profesjonalnej

Drogi Kliencie! 

Dokonując tego zakupu (zestaw Otwartych Kart), nabywasz licencję na korzystanie z Otwartych Kart. Otwarte Karty są utworem w rozumieniu art. 1 pr.aut.*, więc podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tej ustawie. Licencja, zgodnie z art. 67 pr.aut., uprawnia Cię do korzystania z Otwartych Kart. Licencja oznacza, że Twoje uprawnienie obejmuje użytek profesjonalny, czyli możesz używać Otwartych Kart w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, świadczonych usług, pracą którą wykonujesz, lub innych świadczeń o zawodowym i dochodowym charakterze. 

Licencja jest imienna oraz personalna, w związku z czym przysługuje tylko i wyłącznie Tobie. 

Jednocześnie informujemy, że przekroczenie granic licencji podlega rygorom prawnym z art. 78 i nast. pr.aut. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.