Przejdź do treści

Otwarte Karty® w instytucji publicznej

    Ujawnienie braku porozumienia pomiędzy kluczowymi osobami tworzącymi zespół

    Problem: Na poziomie kadry menadżerskiej dochodziło do częstych nieporozumień, które blokowały sprawne zarządzanie całością Instytucji. Nie obserwowano jawnego konfliktu, ale jednocześnie pojawiały się wciąż te same problemy związane z komunikacją. Bardzo opóźniało to czas realizacji zadań oraz demotywowało zespół (który nie miał jasności, co do przekazów).

    Co dały Otwarte Karty®: ujawniły, w którym momencie powstają niejasności. Wykazały jasno, że dwie kluczowe dla zarządzania całością instytucji osoby zupełnie odmiennie rozumieją znaczenia podstawowych komunikatów. Było to dla obu osób ogromnym odkryciem (żadna ze stron nie miała świadomości tego stanu rzeczy).

    Mierzalny efekt: zdecydowane usprawnienie i radykalne przyspieszenie pracy zespołu.