Otwarte-Karty-case (2)

Otwarte Karty® w instytucji publicznej

Przeczytanie zajmie Ci: < 1

Ujawnienie braku porozumienia pomiędzy kluczowymi osobami tworzącymi zespół

Problem: Na poziomie kadry menadżerskiej dochodziło do częstych nieporozumień, które blokowały sprawne zarządzanie całością Instytucji. Nie obserwowano jawnego konfliktu, ale jednocześnie pojawiały się wciąż te same problemy związane z komunikacją. Bardzo opóźniało to czas realizacji zadań oraz demotywowało zespół (który nie miał jasności, co do przekazów).

Co dały Otwarte Karty®: ujawniły, w którym momencie powstają niejasności. Wykazały jasno, że dwie kluczowe dla zarządzania całością instytucji osoby zupełnie odmiennie rozumieją znaczenia podstawowych komunikatów. Było to dla obu osób ogromnym odkryciem (żadna ze stron nie miała świadomości tego stanu rzeczy).

Mierzalny efekt: zdecydowane usprawnienie i radykalne przyspieszenie pracy zespołu.

Urszula Szwed

Współtwórczyni i menedżerka w Dinksy. Od 12 lat zarządzam zespołami, więc wszystkie frustracje związane z pracą zespołową są mi doskonale znane – sama je przeżyłam. Jestem współtautorką narzędzia Otwarte Karty.