Otwarte Karty® w pracy coacha 1:1 – przejście między systemami zarządzania (od silosowego do otwartego)

Przeczytanie zajmie Ci: < 1 minutę

Problem: Menadżer na wysokim szczeblu przeszedł z firmy o strukturze bardzo hierarchicznej i silosowej do struktury otwartej i zwinnej. Oba te światy są skrajnie różne w kontekście sposobu współpracy. Pomimo wieloletniego doświadczenia oraz kompetencji merytorycznych menadżera, zespół nie był w stanie skorzystać z jego potencjału.

Co dały Otwarte Karty®: w pracy 1:1 menadżer dowiadywał się, w którym momencie dochodzi do niezrozumienia między nim, a zespołem pracującym w formule otwartej. Zupełnie na nowo nauczył się komunikować z zespołem – w sposób, którego dotychczas nie praktykował.

Mierzalny efekt: firma była w stanie skorzystać z wartości merytorycznej, którą menadżer wniósł do zespołu, dzięki czemu nie musiała ponownie ponosić kosztów rekrutacji (a także kosztów zwolnienia pracownika o wysokich kompetencjach merytorycznych).