Otwarte Karty-cooperate (1)

Otwarte Karty® w pracy coacha 1:1

Przeczytanie zajmie Ci: < 1

Przejście między systemami zarządzania (od silosowego do otwartego)

Problem:

Menadżer na wysokim szczeblu przeszedł z firmy o strukturze bardzo hierarchicznej i silosowej do struktury otwartej i zwinnej.

Oba te światy są skrajnie różne w kontekście sposobu współpracy. Pomimo wieloletniego doświadczenia oraz kompetencji merytorycznych menadżera, zespół nie był w stanie skorzystać z jego potencjału.

Co dały Otwarte Karty:

  • W pracy 1:1 menadżer dowiadywał się, w którym momencie dochodzi do niezrozumienia między nim, a zespołem pracującym w formule otwartej.
  • Zupełnie na nowo nauczył się komunikować z zespołem – w sposób, którego dotychczas nie praktykował.

Mierzalny efekt:

Firma była w stanie skorzystać z wartości merytorycznej, którą menadżer wniósł do zespołu, dzięki czemu nie musiała ponownie ponosić kosztów rekrutacji (a także kosztów zwolnienia pracownika o wysokich kompetencjach merytorycznych).  

Urszula Szwed

Współtwórczyni i menedżerka w Dinksy. Od 12 lat zarządzam zespołami, więc wszystkie frustracje związane z pracą zespołową są mi doskonale znane – sama je przeżyłam. Jestem współtautorką narzędzia Otwarte Karty.