Przejdź do treści

Otwarte Karty® w pracy coacha 1:1

  Przejście między systemami zarządzania (od silosowego do otwartego)

  Problem:

  Menadżer na wysokim szczeblu przeszedł z firmy o strukturze bardzo hierarchicznej i silosowej do struktury otwartej i zwinnej.

  Oba te światy są skrajnie różne w kontekście sposobu współpracy. Pomimo wieloletniego doświadczenia oraz kompetencji merytorycznych menadżera, zespół nie był w stanie skorzystać z jego potencjału.

  Co dały Otwarte Karty:

  • W pracy 1:1 menadżer dowiadywał się, w którym momencie dochodzi do niezrozumienia między nim, a zespołem pracującym w formule otwartej.
  • Zupełnie na nowo nauczył się komunikować z zespołem – w sposób, którego dotychczas nie praktykował.

  Mierzalny efekt:

  Firma była w stanie skorzystać z wartości merytorycznej, którą menadżer wniósł do zespołu, dzięki czemu nie musiała ponownie ponosić kosztów rekrutacji (a także kosztów zwolnienia pracownika o wysokich kompetencjach merytorycznych).