Otwarte-Karty-case (5)

Otwarte Karty® w sektorze pozarządowym – ujawnienie mobbingu w zespole

Przeczytanie zajmie Ci: < 1

Problem:

Zespół złożony z pracowników o dużej rozpiętości kompetencyjnej: wysoko wykształceni menadżerowie i osoby wykonujące pracę fizyczną o niskich kompetencjach społecznych, co w efekcie dało ogromne nieporozumienia i niską skuteczność w realizacji zakładanych celów.

Problem z zarządzaniem czasem pracy i z egzekwowaniem wykonywanej pracy.

Co dały Otwarte Karty®:

W trakcie rozgrywek całego zespołu (zarządzający i pracownicy) wyraźnie można było dostrzec mobbing, jakiemu poddają jedni drugich.

Jasne było, że niemożliwym jest skuteczne zarządzanie, kiedy dochodzi do przemocy słownej.

Mierzalny efekt:

Jasna i szybka informacja, że bez zmian na poziomie zarządzających, zespół nie będzie nigdy realizował celów (dotychczas dokonywano – nic niedających – zmian w obszarze pracowników wykonujących pracę).

Urszula Szwed

Współtwórczyni i menedżerka w Dinksy. Od 12 lat zarządzam zespołami, więc wszystkie frustracje związane z pracą zespołową są mi doskonale znane – sama je przeżyłam. Jestem współtautorką narzędzia Otwarte Karty.