Otwarte Karty® w sektorze pozarządowym – ujawnienie mobbingu w zespole

Przeczytanie zajmie Ci: < 1 minutę

Problem: Zespół złożony z pracowników o dużej rozpiętości kompetencyjnej: wysoko wykształceni menadżerowie i osoby wykonujące pracę fizyczną o niskich kompetencjach społecznych, co w efekcie dało ogromne nieporozumienia i niską skuteczność w realizacji zakładanych celów. Problem z zarządzaniem czasem pracy i z egzekwowaniem wykonywanej pracy.

Co dały Otwarte Karty®: w trakcie rozgrywek całego zespołu (zarządzający i pracownicy) wyraźnie można było dostrzec mobbing, jakiemu poddają jedni drugich. Jasne było, że niemożliwym jest skuteczne zarządzanie, kiedy dochodzi do przemocy słownej.

Mierzalny efekt: jasna i szybka informacja, że bez zmian na poziomie zarządzających, zespół nie będzie nigdy realizował celów (dotychczas dokonywano – nic niedających – zmian w obszarze pracowników wykonujących pracę).